Regulamin

1.Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Sklep internetowy,
działający pod adresem
www.floritene.pl
prowadzony jest przez firmę
StarLet Inc.

NIP 1130203914
Regon 146727588 ,
z siedzibą w Warszawie 03-916,
ul. Walecznych 40 lok.4

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej.

4. Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie są oryginalne i pochodzą od producenta marki Floritene of Geneva, Laboratoires Magistra SA.


5. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie sklepu internetowego.

6. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem informację potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez sklep lub odrzuceniu.

7. Sposoby płatności.

Klient dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w trakcie procesu akceptacji zamówienia.

Akceptujemy  następujące sposoby dokonania płatności:

- przelewem bankowym na numer konta podany w trakcie składania zamówienia

- przy odbiorze przesyłki, w przypadku wyboru dostawy za pobraniem

8. Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje po zaksięgowaniu należnej opłaty.

9. Ceny

Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki.

10. Zamówiony towar dostarczamy droga pocztową lub kurierem zgodnie z wyborem klienta  na wskazany przez niego adres.

11. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były wysyłane w trakcie 24 godzin, natomiast maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u producenta. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o dalszej realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

12. Reklamacje i zwroty produktów.

a) W przypadku realizacji dostawy przez listonosza lub przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do wypisania wspólnie z pracownikiem firm pośredniczących w dostawie przesyłki protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym serwisu sklepu.

b) Wypisanie protokołu szkody jest podstawą do wszczęcia procesu reklamacyjnego zarówno przez firmę StarLet Inc., jak również przewoźnika (Poczta Polska lub firmy kurierskie).

c) Towar uszkodzony w trakcie transportu zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

d) Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym serwis sklepu.

e) O wymienionych powyżej sytuacjach sklep musi być poinformowany w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą honorowane.

f) Zgodnie  z „Ustawą o prawach konsumenta” z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klienci sklepu mają możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni roboczych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest możliwy gdy towar jest w oryginalnym nie otwartym opakowaniu,  nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób uszkodzony. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty. W przypadku zwrotu Kupujący ponosi koszty przesyłki. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy skontaktować się pisemnie z serwisem sklepu: serwis@floritene.pl.

g) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres email. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

h) Sprzedający/sklep zwraca koszty przesyłki jakie kupujący poniósł w związku z odesłaniem zakupionego towaruw ciągu 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu do sprzedajacego. Sprzedający nie jest jednak zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostawy przez sprzedającego, w tym wypadku poczty polskiej. 

i) Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

j) Produkty przedstawione na zdjęciach (kształt, kolor, wielkość opakowania itp.) mogą się nieznacznie różnić od produktów zamówionych. Różnice te nie mogą być powodem reklamacji.

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedającego, są gromadzone i przetwarzane zgodnie i w oparciu o ustawę z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego w każdym czasie.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

16. Sklep www.floritene.pl , zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy .

18. Regulamin opublikowany w dniu 08.08.2013 , zmiany naniesione w dniu 23.12.2014


Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:(+48) 698 48 21 61

Skontaktuj się z naszą infolinią

Promocje

Aktualnie brak promocji